Universitat Rovira i Virgili

Comissions Acadèmiques de Màster

CAM d'Antropologia Mèdica i Salut Global (interuniversitari)
CAM d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social
CAM d'Arqueologia Clàssica (interuniversitari)

CAM d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (interuniversitari)
CAM de Comunicació Estratègica en la Societat del Risc
CAM d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera
CAM d'Ensenyament i Adquisició d'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua
CAM de Traducció Professional Anglès-Espanyol