Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques extracurriculars

Són pràctiques extracurriculars les que no estan específicament incloses en els plans d'estudis. L'estudiant les realitza de forma voluntària durant els estudis i persegueixen el mateix objectiu formatiu que les pràctiques curriculars.

Les pràctiques extracurriculars de la Facultat de Lletres es gestionen mitjançant la Borsa de Treball de l'Oficina d'Orientació Universitària (OOU).