Universitat Rovira i Virgili

Indicadors de seguiment dels graus i màsters de la Facultat de Lletres

Per tal de garantir-ne la qualitat i adequació, els centres han de publicar periòdicament informació actualitzada, imparcial i objectiva, tant quantitativa com qualitativa, sobre els seus programes i titulacions.