Universitat Rovira i Virgili

Política de Qualitat

La Facultat de Lletres s'ha dotat d'una política de qualitat pròpia en sintonia amb la Política de Qualitat de la Universitat Rovira i Virgili, que complementa els plans estratègics i les normatives existents.

La Política de Qualitat de la Facultat de Lletres suposa un conjunt de directrius que fixen l'orientació del centre en relació al compromís amb la qualitat i la millora continua dels serveis que ofereix als seus estudiants, PDI i PAS.