Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Exposició pública de l’Autoinforme d’acreditació de les titulacions de la Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres està immersa en un procés d'acreditació de les seves titulacions. És preceptiu que l'autoinforme d'acreditació estigui disponible de manera pública per tal que els diferents agents d'interès (estudiants, professors, PAS) puguin aportar les seves impressions/comentaris.

El document es troba en l'apartat de Qualitat del web de la Facultat de Lletres, dins del subapartat Informes d'Acreditació de Centre (IAC).

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar