Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Visita del Comitè d'Avaluació Externa d'AQU per acreditar les titulacions de la Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres es troba immersa en el procés d'acreditació de les seves titulacions. Els dies 25 i 26 de gener ha tingut lloc la visita d'un comitè d'experts externs que avaluarà el desenvolupament i resultats de les següents titulacions: Grau de Llengua i Literatura Catalanes, Grau de Llengua i Literatura Hispàniques, Grau d'Anglès, Màster d'Arqueologia Clàssica i Màster d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social.

En aquest procés, la veu i l'opinió de tots els implicats en una titulació és molt important. Per això, en el transcurs de la visita, el comitè s'ha reunit amb els diferents grups d'interès dels nostres ensenyaments: equip deganal, responsables i coordinadors de les titulacions a acreditar, professorat, estudiants, titulats i ocupadors. També han visitat les instal·lacions a on es fa docència d'aquestes titulacions i s'ha previst una audiència pública adreçada a tothom que volgués fer aportacions sobre les titulacions a acreditar.

Es recorda que l'informe d'acreditació en qüestió es troba publicat en l'apartat de Qualitat del web de la Facultat de Lletres, dins del subapartat Informes d'Acreditació de la FLL.

Compartir

  • Twitter
  • Google+
  • Facebook
  • Linkedin

Pujar