Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques curriculars

Són pràctiques curriculars les que s'estableixen específicament com a tals al pla d'estudis i, conseqüentment, comporten un reconeixement acadèmic. Ensenyaments amb pràctiques curriculars:

ENSENYAMENT ASSIGNATURA COORDINACIÓ
Grau de Comunicació Audiovisual Pràctiques Externes Cilia Willem(ELIMINAR)
Grau de Periodisme Pràctiques Externes Yolanda Tortajada(ELIMINAR)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques Pràctiques Externes Antonio Caballero(ELIMINAR)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques Pràctiques Externes I  Maria Herrera
Grau de Llengua i Literatura Catalanes Pràctiques Externes I  Carme Oriol(ELIMINAR)
Grau d'Antropologia i Evolució Humana Pràctiques Externes Montse Soronellas(ELIMINAR)
Grau d'Història Pràctiques Externes I  Elisabeth Huntingford(ELIMINAR)
Grau d'Història de l'Art Pràctiques Externes Rosa Maria Ricomà(ELIMINAR)
Màster d'Arqueologia Clàssica Pràctiques Externes Joaquín Ruiz de Arbulo(ELIMINAR)
Màster d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social Pràctiques Professionalitzadores Victòria Forns(ELIMINAR)
Màster d'Ensenyament i Adquisició d'Anglès com a Llengua Estrangera / Segona Llengua Pràctiques Externes Katarzyna Baran(ELIMINAR)
Màster d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera Pràctiques Externes Alícia Madrona(ELIMINAR)
Màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol Pràctiques Externes Ester Torres(ELIMINAR)