Universitat Rovira i Virgili

Representació i associacions d'estudiants

Ensenyament  Representant
Grau d'Antropologia i Evolució Humana Martín i Pons, Jordi
Grau d'Anglès Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques Vacant (1)
Grau d'Història Vacant (1)
Grau d'Història de l'Art Vacant (1)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques Pérez Buira, Joel
Grau de Comunicació Audiovisual Vacant (1)
Grau de Periodisme Ferrando Gasparín, Miquel
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació B (FLL, FCEP i FTG) Moscoso Carrillo, Henry Patricio
Ensenyament  Representant
Grau d'Antropologia i Evolució Humana Martín i Pons, Jordi
Vacants (2)
Grau d'Anglès Vacants (3)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques Vacant (1)
Grau d'Història Vacants (3)
Grau d'Història de l'Art Vacants (2)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques Pérez Buira, Joel
Vacants (2)
Grau de Comunicació Audiovisual Vacants (3)
Grau de Periodisme Ferrando Gasparín, Miquel
García Gutiérrez, Laura
Vacant (1)
Estudiants de Màster Moscoso Carrillo, Henry Patricio
Vacants (3)