Universitat Rovira i Virgili

Representació i associacions d'estudiants

Ensenyament  Representant
Grau d'Antropologia i Evolució Humana
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
Vacant (1)
Grau d'Anglès Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques Vacant (1)
Grau d'Història Vacant (1)
Grau d'Història de l'Art Vacant (1)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques Pérez Buira, Joel
Grau de Comunicació Audiovisual Vacant (1)
Grau de Periodisme Ferrando Gasparín, Miquel
Estudiants de Màster i doctorats Agrupació B (FLL, FCEP i FTG) Moscoso Carrillo, Henry Patricio
Ensenyament  Representant
Grau d'Antropologia i Evolució Humana
Llicenciatura en Antropologia Social i Cultural
Vacant (3)
Grau d'Anglès
Llicenciatura en Filologia Anglesa
Vacant (3)
Grau de Llengua i Literatura Catalanes Vacant (1)
Grau de Llengua i Literatura Hispàniques Vacant (1)
Grau d'Història Vacant (3)
Grau d'Història de l'Art Vacant (2)
Grau de Publicitat i Relacions Públiques
Llicenciatura en Publicitat i Relacions Públiques
Pérez Buira, Joel
Vacant (2)
Grau de Comunicació Audiovisual Vacant (3)
Grau de Periodisme
Llicenciatura en Periodisme
Ferrando Gasparín, Miquel
Vacant (2)
Estudiants de Màster Moscoso Carrillo, Henry Patricio
Vacant (3)