Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2015-16

En el procés d'acreditació de les titulacions del grau de Llengua i Literatura Catalanes, del grau de Llengua i Literatura Hispàniques, del grau d'Anglès, del màster d'Arqueologia Clàssica i del màster d'Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social, s'ha elaborat per part de l'equip deganal i pel responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, l'Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2015-16.

Aquest informe inclou la informació referent a les cinc titulacions a acreditar abans esmentades.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, s'ha portat a terme els dies 25 i 26 de gener de 2017.