Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2016-17

En el procés d'acreditació de les titulacions del màster d'Ensenyament i Adquisició de l'Anglès com a Llengua Estrangera/Segona Llengua, del màster d'Ensenyament de Llengües: Espanyol com a Llengua Estrangera, del màster de Traducció Professional Anglès-Espanyol i del màster d'Antropologia Mèdica i Salut Global, s'ha elaborat per part de l'equip deganal, pel responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, l'esborrany de l'Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2016-17.

Aquest informe inclou la informació referent a les quatre titulacions a acreditar abans esmentades.

Tots els membres de la comunitat universitària (estudiants, PDI i PAS) que ho desitgin poden fer arribar els seus comentaris i/o observacions al correu electrònic osd.fll(ELIMINAR)@urv.cat fins al 9 de desembre.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es preveu que tingui lloc l'abril de 2018.