Universitat Rovira i Virgili

Memòries de les titulacions

La Facultat de Lletres ha redissenyat les titulacions ja existents per adaptar-les als requeriments de l'EEES i ha obtingut, per part del Consejo de Universidades, la verificació dels graus i màsters que imparteix.

Per consultar les memòries verificades dels graus i màsters que s'imparteixen a la facultat, clica sobre la titulació corresponent.

Graus

Màsters