Universitat Rovira i Virgili

INFORMACIÓ COVID-19

Per gestionar les incidències derivades de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de la URV, s'ha creat la figura del REFERENT COVID-19 per a cada centre. Mitjançant l'adreça electrònica corresponent es permetrà detectar els contactes estrets de membres de la comunitat universitària que hagin estat declarats casos sospitosos o confirmats.

En el cas de l'estudiantat de la Facultat de Lletres, l'adreça de correu covid a la qual s'han d'adreçar per comunicar les incidències relacionades amb la covid19 és: covidfll(ELIMINAR)@urv.cat.

Mesures preventives:


IMPORTANT: A aquesta adreça COVID s'hi ha d'adreçar en els següents supòsits:

Des d'aquesta adreça COVID es demanarà la informació necessària per rastrejar, en cas de ser necessari, els contactes estrets i poder desinfectar els espais ocupats. D'altra banda, des de l'adreça general covid19(ELIMINAR)@urv.cat es rebrà les indicacions que s'hauran de seguir.

Si en algun moment es té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (temperatura per sobre de 37 graus, tos, dificultat per respirar, malestar general): 

  1. NO s'ha d'assistir a activitats acadèmiques presencials i, si ja s'està al campus, marxar cap a casa.
  2. Informar el responsable de l'activitat lectiva en cas de que l'assistència sigui de caràcter obligatori.
  3. Adreçar-se al centre de salut i seguir les seves indicacions. Si el centre de salut prescriu una prova PCR, s'ha de contactar amb covidfll(ELIMINAR)@urv.cat.

Es faciliten els fluxogrames sobre què cal fer en cada cas, el Pla de Contingència de la URV i la FURV i el Pla de Contingència de la Facultat de Lletres per al curs acadèmic 2020-21: