Universitat Rovira i Virgili

INFORMACIÓ COVID-19

Per gestionar les incidències derivades de la pandèmia de COVID-19 en l'àmbit de la URV, s'ha creat la plataforma eCOVID. Mitjançant aquesta interfície es permetrà detectar els contactes estrets de membres de la comunitat universitària que hagin estat declarats casos sospitosos o confirmats.

Podeu accedir a l'eina eCOVID en la següent adreça: https://apps.urv.cat/covid per notificar el vostre cas, així com per actualitzar la vostra situació o aportar nova informació.

Mesures preventives:


IMPORTANT: A aquesta eina eCOVID us hi heu d'adreçar si esteu en algun dels següents supòsits:

Des d'aquesta plataforma eCOVID es demanarà la informació necessària per rastrejar, en cas de ser necessari, els contactes estrets i poder desinfectar els espais ocupats. D'altra banda, des de d’aquesta mateixa interfície es rebran les indicacions que s'hauran de seguir.

Si en algun moment es té simptomatologia compatible amb la COVID-19 (temperatura per sobre de 37 graus, tos, dificultat per respirar, malestar general): 

  1. NO s'ha d'assistir a activitats acadèmiques presencials i, si ja s'està al campus, marxar cap a casa.
  2. Informar el responsable de l'activitat lectiva en cas de que l'assistència sigui de caràcter obligatori.
  3. Adreçar-se al centre de salut i seguir les seves indicacions. Si el centre de salut prescriu una prova PCR, s'ha d’actualitzar el nostre cas a l’eina eCOVID.

En el cas de la comunitat de la Facultat de Lletres, per qualsevol dubte o consulta podeu adreçar-vos a: covidfll(ELIMINAR)@urv.cat.


Es faciliten els fluxogrames sobre què cal fer en cada cas, el Pla de Contingència de la URV i la FURV i el Pla de Contingència de la Facultat de Lletres per al curs acadèmic 2020-21: