Universitat Rovira i Virgili

Altres notícies

Tauler d'anuncis

Eleccions de PDI, PAS i estudiants de Junta de Facultat i Consells de Departament

Eleccions a la Junta de Facultat i als Consells de Departament

   En data 18 de gener de 2021 s'han convocat eleccions a:

 •    Junta de la Facultat (PDI, PAS i estudiants)
 •    Consell del Departament d’Antropologia, Filosofia i Treball Social (PDI no doctor i estudiants)
 •    Consell del Departament d’Estudis Anglesos i Alemanys (PDI no doctor, investigadors en formació i estudiants)
 •    Consell del Departament d’Estudis de Comunicació (estudiants)
 •    Consell del Departament de Filologia Catalana (estudiants)
 •    Consell del Departament de Filologies Romàniques (PDI no doctor, PDI en formació i estudiants)
 •    Consell del Departament d’Història i Història de l’Art (PDI a temps parcial no doctor, PDI en formació i estudiants)

   Informació important a tenir en compte:

 • Data de la convocatòria: 18 de gener de 2021
 • Termini de presentació de candidatures: Del 19 al 27 de gener de 2021
 • Període de votació: De les 10:00 hores del 23 de febrer fins a les 10:00 hores del 25 de febrer de 2021
 • Sistema de votació: Votació electrònica remota

Segons l'article 28 del Reglament Electoral de la URV, "si el nombre de candidats proclamats definitivament per ser representants a òrgans col·legiats és igual o inferior al nombre de representants que s'han d'escollir, els candidats són proclamats membres electes automàticament, sense necessitat de fer eleccions". Aquest ha estat el cas de totes les circumscripcions incloses en les convocatòries d'eleccions publicades en data 18/01/2021.

És per això que, tot i que en el calendari electoral de la Facultat de Lletres (https://www.urv.cat/ca/universitat/estructura/eleccions/juntes-centre/facultat-lletres/calendari/) s'inclogui que el 23 de febrer de 2021 s'hauria d'haver obert el període de votació a les 10:00 hores, aquesta votació no procedeix.

Elements relacionats

Etiquetes: Con

Compartir

 • Twitter
 • Google+
 • Facebook
 • Linkedin

Pujar