Universitat Rovira i Virgili

Qualitat

|Alt imatge central|

L'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) demana a les institucions universitàries un compromís de transparència i de qualitat que es reflecteix en un Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ), formalment establert i públicament disponible.

Des de la Facultat de Lletres s'han dut a terme les actuacions següents encaminades al seguiment de la qualitat de les titulacions que ofereix.

En el marc de l'EEES, les titulacions han de disposar d'un sistema de seguiment de la qualitat que garanteixi la seva correcta implantació, bon funcionament i acreditació.