Universitat Rovira i Virgili

URV Ciutadana

Aquesta iniciativa està adreçada a persones més grans de 18 anys, que volen ampliar els seus coneixements i comprendre millor l'evolució de la societat i les transformacions de l'entorn. D'aquesta manera poden accedir als ensenyaments que s'imparteixen a les facultats i escoles de la URV i conviure amb els estudiants universitaris.

Per a accedir no és necessari posseir cap titulació prèvia ni cal superar cap prova d'accés.

Més informació sobre la URV Ciutadana