Universitat Rovira i Virgili

Titulacions

La Facultat de Lletres ha redissenyat les titulacions ja existents per adaptar-les als requeriments de l'Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i ha obtingut, per part del Consejo de Universidades, la verificació dels graus i màsters que imparteix.

Podeu consultar les memòries verificades dels graus i màsters que s'imparteixen a la facultat, així com la resta d’informes de modificació, seguiment i acreditació, segells i certificats d’acreditació, i la informació del RUCT en els enllaços següents: