Universitat Rovira i Virgili

La Facultat de Lletres ha obtingut l'informe final favorable de certificació del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat del centre

AQU Catalunya ha certificat el Sistema Intern de Garantia de la Qualitat (SIGQ) de la Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili.  

La certificació del SIGQ del centre universitari assegura que el sistema està implantat i desplegat, i es dona en el context en què, per a la implantació de noves titulacions de grau i màster, el Reial decret 822/2021, exigeix que aquestes comptin amb un SIGQ implantats, el disseny del qual s'avalua en la fase de verificació. D'altra banda, el Reial decret 640/2021, de 27 de juliol estableix la nova acreditació institucional, en què la certificació de la implantació del SIGQ juga un paper clau - és el pas previ necessari per poder optar a l'acreditació institucional del centre. Per aquests motius, la certificació del sistema és del màxim interès per a les universitats catalanes. 

Ara, la Facultat de Lletres se suma a la llista de centres d'aquesta universitat que han obtingut la certificació SIGQ.

Consultar l'informe de centre: Facultat de Lletres de la Universitat Rovira i Virgili 

Més informació sobre la qualitat dels estudis en el portal EUC Estudis