Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2012-13

En el procés d'acreditació de les titulacions del grau d'Història, del grau d'Història de l'Art, del màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i del màster Erasmus Mundus d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, s'ha elaborat per part de l'equip deganal i pel Responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, l'Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2012-13.

Aquest informe inclou la informació referent a les titulacions a acreditar abans esmentades.

Per tant, per al curs 2012-13 no es disposa d'informes de seguiment de les titulacions del grau d'Història, del grau d'Història de l'Art, del màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana i del màster Erasmus Mundus d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, així com tampoc l'informe de centre pròpiament dit. Si no que s'integren, prenent la forma d'Informe d'Acreditació.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es va portar a terme el novembre de 2014 i els certificats d'acreditació van arribar el maig de 2015, amb resultats d'acreditat per al grau d'Història i el grau d'Història de l'Art, i d'acreditat amb excel·lència per al màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (AQiEH) i del màster Erasmus Mundus d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana (EMAQiEH).

Història

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Història de l'Art

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Erasmus Mundus en Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació