Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2014-15

En el procés d'acreditació de les titulacions del grau de Comunicació Audiovisual, del grau de Periodisme, del grau de Publicitat i Relacions Públiques i del màster de Comunicació Estratègica en la Societat del Risc, s'ha elaborat per part de l'equip deganal i pel Responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, l'Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2014-15.

Aquest informe inclou la informació referent a les quatre titulacions a acreditar abans esmentades.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es va portar a terme l'abril de 2016 i els certificats d'acreditació van arribar el setembre de 2016, amb resultats d'acreditat per al grau de Comunicació Audiovisual, el grau de Periodisme, el grau de Publicitat i Relacions Públiques i el màster de Comunicació Estratègica en la Societat del Risc (MASTERDEC).

Comunicació Audiovisual

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Periodisme

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Publicitat i Relacions Públiques

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Comunicació Estratègica en la Societat del Risc

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació