Universitat Rovira i Virgili

Informes d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2017-18

En el procés d'acreditació de les titulacions del grau d’Antropologia i Evolució Humana i del màster d'Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana, s'ha elaborat per part de l'equip deganal, pel responsable del Sistema Intern de Garantia de Qualitat de la FLL i pels responsables corresponents de les titulacions a acreditar, els Informes d'Acreditació de la Facultat de Lletres per al curs 2017-18.

Aquests informes inclouen la informació referent a les dues titulacions a acreditar abans esmentades.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es va portar a terme el maig de 2019 i els certificats d'acreditació van arribar el gener de 2020, amb resultats d'acreditat per al grau d’Antropologia i Evolució Humana, i d'acreditat amb excel·lència per al màster d’Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana.

Antropologia i Evolució Humana

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació

Arqueologia del Quaternari i Evolució Humana

Informes d'avaluació

Certificat d'acreditació