Universitat Rovira i Virgili

Pràctiques externes

Les estades en empreses i entitats permeten als estudiants integrar i aplicar les competències adquirides durant la seva formació acadèmica fent-les evidents en un entorn professional real, així com adquirir-ne de noves. A més, la realització de pràctiques permet conèixer institucions i centres vinculats amb els diferents àmbits d'estudi i adquirir experiència, la qual cosa facilita la incorporació al món laboral.

Tipus de pràctiques que pot fer l'alumnat de la Facultat de Lletres:

Existeix la possibilitat de realitzar pràctiques a l'estranger.