Universitat Rovira i Virgili

Informe d'Acreditació de la Facultat de Lletres, curs 2018-19

La Facultat de Lletres ha posat en marxa el procés d'exposició pública de l’Autoinforme del Màster d’Antropologia Urbana, Migracions i Intervenció Social (2013), titulació ja acreditada l’any 2017.

A tal efecte, s'ha elaborat i es presenten a la comunitat universitària l’Autoinforme, el qual ha estar redactat per part de l'equip deganal, el responsable del Sistema Intern de Garantia de la Qualitat de l’FLL i la responsable de la titulació a acreditar. Aquest document recull el procés de reflexió relatives a sis estàndards de qualitat. El procés d'acreditació per a titulacions de màster es realitza cada quatre anys.

La visita externa, per part d'AQU Catalunya, es va portar a terme el març de 2021 amb resultat d'acreditat. Resta pendent de rebre els segells i certificats corresponents.