Universitat Rovira i Virgili

Informes de seguiment anual de la Facultat de Lletres

La Facultat de Lletres ha de fer un seguiment anual dels graus i màsters del centre i sotmetre's periòdicament a un procés d'acreditació que validi el caràcter oficial d'aquestos.

Els informes de seguiment anual de centre en els cursos posteriors tenen el format d'Informe d'Acreditació de Centre (IAC).